Аденома паращитовидної залози - симптоми та лікування

Аденома паращитовидної залози - це доброякісна пухлина паращитовидної залози.

Опухоль паращитовидной железы

Паращитовидні, або околощитовидні, залози - це чотири дуже маленькі залозки, розташовані поруч (біля) або в задній частині щитовидної залози, тому їх і назвали "навколощитовидні". Вони виробляють паратиреоїдний гормон (ПТГ), який допомагає регулювати рівень кальцію та фосфору в крові.

Не варто плутати навколощитовидні залози та щитовидну залозу. Хоча вони й розташовуються поруч на шиї та мають схожі назви, функції у них зовсім різні (це як шлунок та підшлункова залоза або нирки та надниркові залози).

Околощитовидные железы и щитовидная железа

Аденома паращитовидної залози змушує уражену залозу виділяти більше паратгормону, ніж у нормальному стані. Це порушує баланс кальцію та фосфору, в результаті розвивається гіперкальцемія та гіпофосфатемія (підвищення кальцію та зниження фосфору в крові).

Аденоми можуть виникнути на одній або кількох паращитовидних залозах людини. Близько 10% аденом вважаються спадковими. Радіаційний вплив на область голови та шиї, перенесений у дитинстві або молодому віці, також може збільшити ризик розвитку аденом. Рак паращитовидної залози зустрічається вкрай рідко - менш ніж у 1% випадків первинного гіперпаратиреозу  .

Приблизно у 100 000 американців щороку розвивається аденома паращитовидної залози. У жінок вона зустрічається вдвічі частіше, ніж у чоловіків, і часто після менопаузи. По РФ немає точних статистичних даних.

Симптоми аденоми паращитовидної залози

На ранній стадії пацієнт може не відчувати жодних симптомів. У цьому випадку виявити захворювання можливо за аналізом крові, який брали для пошуку іншого захворювання. Якщо аденома існує вже тривалий час, то в результаті гіперпаратиреозу можуть розвиватися серйозні патологічні стани. Наприклад, через наявність аденоми кальцій не може затримуватися в кістках, тому вони стають крихкими та болючими, що зрештою призводить до їх переломів. Крім цього, у пацієнта можуть виникнути й інші симптоми:

 • гострий або хронічний біль у кістках та суглобах;
 • зменшення зростання;
 • печія;
 • порушення випорожнення (діарея);
 • біль у грудній клітці;
 • нестачі повітря.

Надлишок кальцію осідає в нирках, що може призвести до каменеутворення в цих органах. Людина при цьому може випробовувати:

 • болі при сечовипусканні;
 • болі в процесі сечоводів при зміні положення тіла;
 • зміна кольору сечі, можлива поява крові.

Симптомы паращитовидной железы

На додаток до цих симптомів можуть бути більш загальні або неспецифічні ознаки:

 • депресія ;
 • сплутаність свідомості;
 • нудота;
 • блювання;
 • біль у м'язах чи животі.

Патогенез аденоми паращитовидної залози

Причини та механізм розвитку аденоми паращитовидної залози дуже складні та до кінця не вивчені. Виявлено два гени, що беруть участь у розвитку цих пухлин.

Перший - це ген цикліну D1/PRAD1, який є ключовим регулятором клітинного циклу. Надмірна експресія цикліну D1 була залучена до патогенезу 20-40 % спорадичних (поодиноких, несемейних) аденом паращитовидних залоз. Те, що така надекспресія цикліну D1 справді є стимулом до надмірної проліферації (розмноження) клітин паращитовидної залози, було експериментально підтверджено розробкою трансгенної моделі миші з паращитовидною спрямованою надекспресією цикліну D1. У таких мишей розвивається гіперплазія паращитовидної залози (збільшення органу та його функцій) та біохімічний гіперпаратиреоз. Ці миші є тваринною моделлю гіперпаратиреозу людини, в якій можуть бути додатково досліджені аспекти туморогенезу (пухлинного переродження клітин),

Второй ген - это супрессор опухоли MEN1. Примерно в 15-20 % спорадических аденом паращитовидной железы были обнаружены изменения, включающие мутацию или делецию (потерю части гена) обоих копий гена MEN1. Такие потери на 11q хромосоме встречаются примерно в два раза чаще аденом. Это увеличивает вероятность того, что дополнительный ген опухолевого супрессора на 11q хромосоме может быть функциональной мишенью многих из этих приобретённых делеций. Мышиная модель дефицита MEN1 вызывает фенотип, который включает в себя паращитовидную гиперцеллюлярность (увеличение числа клеток), хотя и не сопровождается биохимическим гиперпаратиреозом. Дополнительные мышиные модели, в которых дефицит менина (продукт гена MEN1) нацелен на паращитовидные железы, вероятно, дадут дополнительные важные сведения.

Рост опухоли паращитовидной железы приводит к увеличению общей массы гормонопродуцирующих клеток и, как следствие, к увеличению выработки паратгормона.

Влияние других генов, которые раньше считались возможной причиной развития аденом паращитовидной железы, не подтвердилось. К ним относятся кальций-чувствительный рецепторный белок (CaR), витамин D рецептор (VDR) и ген RET.

Классификация и стадии развития аденомы паращитовидной железы

Классификация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опухолей паращитовидных желёз (WHO classification of tumours of the parathyroid glands) :

 • Паратиреоидная аденома - код 8140/0.
 • Паратиреоидная карцинома - код 8140/3.
 • Вторичные, мезенхимальные и другие опухоли.

Морфологические коды взяты из Международной классификации болезней для онкологии (ICD-O, 898A). Кодировка подтипов:

 • /0 - для доброкачественных опухолей;
 • /1 - для пограничных опухолей или опухолей с неопределённым поведением;
 • /2 - для карциномы in situ (нулевой стадии) и злокачественной интраэпителиальной неоплазии;
 • /3 - для злокачественных опухолей.

Стадии развития заболевания определяются только для карциномы паращитовидной железы :

Т - первичная опухоль:

 • Тх - первичная опухоль не может быть оценена;
 • T0 - признаков первичной опухоли не обнаружено;
 • Tis - атипичное новообразование паращитовидной железы (новообразование неопределённого злокачественного потенциала);
 • T1 - локализуется в паращитовидной железе;
 • T2 - инвазия в щитовидную железу;
 • T3 - инвазия в возвратный гортанный нерв, пищевод, трахею, скелетную мышцу, вилочковую железу, прилегающий лимфатический сосуд или лимфоузел;
 • Т4 - инвазия в крупные кровеносные сосуды или позвоночник.

N - метастазы в регионарных лимфатических узлах:

 • Nx - регионарные лимфатические узлы не могут быть оценены;
 • N0 - метастазов в регионарных лимфатических узлах не обнаружено;
 • N1a - метастазы в лимфатических узлах VI уровня (претрахеальные, паратрахеальные и преларингеальные) и лимфатических узлах средостения;
 • N1b - метастазы в односторонней, двусторонней или контралатеральной области шеи (уровни I, II, III, IV или V).

Уровни лимфатических узлов шеи

М - отдалённые метастазы:

 • М0 - нет отдалённых метастазов;
 • M1 - есть отдалённые метастазы.

Осложнения аденомы паращитовидной железы

Осложнения чаще всего связаны не с самой опухолью, так как даже самая крупная аденома редко достигает размера более 3 см, а с поздней диагностикой и, как следствие, длительно существующим гиперпаратиреозом. При избытке паратгормона усиливается выведение кальция из костной ткани. В костях его остаётся слишком мало, а в кровотоке становится чрезмерно много.

Общие осложнения включают в себя:

 • Остеопороз. Из-за потери кальция кости становятся слабыми, хрупкими и легко ломаются. Характерным признаком являются патологические переломы, когда даже небольшие травмы, которые у здоровых людей вызвали бы только ушиб, у пациентов с аденомой околощитовидной железы приводят к перелому.

Остеопороз

 • Камни в почках. Большое количество кальция в крови может привести к его избытку в моче, в результате чего могут образоваться небольшие твёрдые отложения кальция и других веществ в почках. Проходя через мочевыводящие пути, камень почки обычно вызывает сильную боль.
 • Сердечно-сосудистые заболевания. Хотя точная причинно-следственная связь не ясна, известно, что высокий уровень кальция вызывает высокое кровяное давление (гипертонию) и некоторые другие виды сердечных заболеваний.
 • Гипопаратиреоз новорождённых – это опасно низкий уровень кальция у новорождённых. Он может быть вызван тяжёлым гиперпаратиреозом у женщины во время беременности. Повышенный уровень кальция в крови матери подавляет выработку гормона околощитовидной железы у плода. После родов гормон паращитовидной железы ребёнка находится в подавленном состоянии, в то же время поступление материнского кальция прекращается, что вызывают гипокальциемию. Это экстренное состояние, которое требует неотложных мер по нормализации уровня кальция у новорождённого. При стабилизации состояния младенца в дальнейшем гипопаратиреоз никак не проявляется.

Диагностика аденомы паращитовидной железы

Если у пациента по результатам анализов выявлен высокий уровень кальция и паратгормона в крови, в 95 % случаев это указывает на наличие аденомы околощитовидной железы. Основным методом её лечения является хирургический. Но прежде, чем удалить аденому, её нужно обнаружить. Паращитовидные железы очень маленькие, и сделать это бывает крайне сложно. Раньше, когда не было методов дооперационной визуализации опухолей, основным методом поиска паращитовидных желёз была интраоперационная ревизия. Хирург "вслепую" пытался найти аденому в том месте, где она встречается чаще всего (в анатомических паратрахеальных областях позади щитовидной железы). Иногда при таком подходе аденому так и не удавалось обнаружить. Этот метод и сейчас используется в диагностике аденом паращитовидных желёз, но только в качестве дополнения к другим методам.

1. Ультразвуковое исследование 

Исследуемая область при УЗИ сверху ограничена бифуркацией (разделением) сонной артерии, снизу - грудинной вырезкой, сбоку - сонной артерией/внутренней ярёмной веной. Паращитовидные железы нормального размера обычно не визуализируются с помощью ультразвука. Аденомы проявляются в виде овальных анэхогенных (выглядят чёрными) или гипоэхогенных (выглядят тёмно-серыми) образований, расположенных кзади от щитовидной железы. Обычно можно увидеть эхогенную (светлую) линию, которая отличает щитовидную железу от увеличенной паращитовидной железы. Более крупные аденомы чаще имеют кистозные изменения.

Аденома околощитовидной железы на УЗИ

2. Компьютерная томография

Не всегда по УЗИ можно точно определить месторасположение аденомы паращитовидной железы, так как бывает атипичное и скрытое расположение. В этом случае применяют компьютерную томографию (КТ), в том числе наиболее современный её вид - мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ).

Аденомы паращитовидной железы, как правило, представляют собой гиперваскулярные (хорошо кровоснабжённые) структуры с переменным контрастным усилением и ранним вымыванием. Считается, что гиперваскулярная опухоль мягких тканей вблизи предполагаемого расположения паращитовидных желёз представляет собой аденому паращитовидной железы. Эктопические железы (расположенные в нетипичном месте) чаще всего можно увидеть в средостении.

У МСКТ чувствительность и специфичность выше 90 %, что при параллельных сравнениях превосходит как ультразвуковые исследования, так и МРТ, особенно при попытке диагностировать точное место заболевания для минимально инвазивной операции.

3. Ядерная визуализация

Ядерная медицина паращитовидных желёз была введена в конце 1970-х годов с использованием таллия-201 (201Tl) в качестве визуализирующего агента. Впоследствии был описан метод сочетания 201Tl и 99mTc-пертехнетата (thallium-pertechnetate), который стал первым широко принятым методом радионуклидной визуализации паращитовидных желёз. Ткань щитовидной железы накапливает как 201Tl, так и 99mTc-пертехнетат. Аномальные ткани паращитовидной железы, такие как аденомы, карциномы и гиперпластические паращитовидные железы, накапливают 201Tl, но не 99mTc-пертехнетат.

Другой радиопрепарат - технеций 99mTc sestamibi - поглощается как тканью щитовидной железы, так и аномальной паращитовидной тканью. Метод двойного фазового контрастирования основан на дифференциальном вымывании 99mTc sestamibi из ткани щитовидной железы по сравнению с аномальной паращитовидной тканью. Скорость вымывания из аномальных паращитовидных тканей значительно ниже, чем у нормальной ткани щитовидной железы. Для лучшей визуализации метод может быть дополнен однофотонной эмиссионной компьютерной томографией.

Хирург сам принимает решение, какие методы диагностики ему применять. Возможно, будет достаточно только УЗИ, в сложных случаях обычно используют все методы вместе.

Лечение аденомы паращитовидной железы

Основным методом лечения аденомы паращитовидной железы является хирургический, так как он сразу позволяет избавить пациента от этого заболевания. Но операцию можно выполнить не всегда. В случае с тяжелобольными, истощёнными пациентами нет уверенности, что они перенесут операцию. Таким пациентам можно назначить лекарственные препараты, которые на время уменьшают количество паратиреоидного гормона в крови. Одним из таких препаратов является цинакальцет. Однако эти лекарства не лечат аденому - это временная мера, чтобы стабилизировать состояние больного. В дальнейшем всё равно показано оперативное лечение.

Хирургическое вмешательство является наиболее распространённым методом лечения аденомы паращитовидной железы даже для людей, которые не чувствуют каких-либо симптомов. Паратиреоидэктомия (удаление аденомы паращитовидной железы) может помочь пациентам чувствовать себя лучше и тем самым повысить качество жизни. Что ещё более важно, паратиреоидэктомия может предотвратить остеопороз и камни в почках.

Операция проводится под общим наркозом. В передней части шеи делается небольшой разрез, обычно проверяются все четыре околощитовидные железы, их обнаружение обеспечивает самый высокий процент излечения в долгосрочной перспективе.

При выявлении одной или двух аномальных паращитовидных желёз их удаляют, оставшиеся нормальные железы могут поддерживать нормальный уровень кальция. Если все четыре паращитовидные железы аномальны, то оставляют только половину одной железы, остальные три с половиной удаляют. Часть околощитовидных тканей нужно оставить для поддержания нормального уровня кальция. Если удалить все поражённые железы, то уровень паратиреоидного гормона упадёт более чем на 50 %.

Удалённые паращитовидные железы отправляются на гистологическое исследование, где врач-морфолог проверяет, что это действительно была аденома паращитовидной железы.

Удалённая аденома паращитовидной железы

Любое хирургическое вмешательство сопряжено с риском, эта операция не исключение. При паращитовидной хирургии некоторые пациенты испытывают кратковременный или постоянный низкий уровень кальция в крови. Недостаток кальция может проявляться в виде онемения, мышечных судорог, покалывания в пальцах и вокруг рта. Также возможны гематомы, изменение голоса, кровотечение, нагноение раны.

Многих пациентов интересует, можно ли удалить аденому паращитовидной железы без разреза на шее. Опытный хирург при наличии соответствующего эндоскопического оборудования в клинике может сделать операцию через небольшой разрез длинной 2-4 см. Также можно выполнить небольшие проколы в подмышечной области, в области ореолы или с внутренней стороны нижней губы, и через эти проколы удалить аденому. Разрез на шее при такой операции не нужен, а значит не будет и рубца. После такой операции пациент обычно уже на следующий день выписывается домой.

На следующий день после эндоскопической операции

Прогноз. Профилактика

При своевременном выявлении аденомы паращитовидной железы прогноз всегда благоприятный. Поэтому в случае возникновения вышеописанных симптомов обязательно нужно сдать кровь на общий кальций и паратгормон. Если они оба повышены, необходимо срочно обратиться к врачу.

Если же начальный период заболевания пропущен и развились такие грозные осложнения, как остеопороз и мочекаменная болезнь, то после удаления аденомы пройдёт не менее шести месяцев, пока организм начнёт восстанавливаться.

Заболевание обусловлено генетическими особенностями, поэтому профилактики как таковой не существует. Если у близких родственников было это заболевание, то необходимо хотя бы раз в два года проверять у себя уровень кальция и паратгормона в крови.